Yêu cầu Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải có mã QR-Code và yêu cầu tất cả người khi ra, vào phải thực hiện quét mã QR-Code

Yêu cầu Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải có mã QR-Code và yêu cầu tất cả người khi rRead More…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định đã hoàn thành khâu lập danh sách để tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, địa phương này đã hoàn thành khâu lập danh sách. Khi nào được phẩn bổ vắRead More…

Hướng dẫn tạm thời (cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (đối tượng F1) trên địa bàn tỉnh Nam Định)

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (đối tượng F1) trên đRead More…