Hà Nam: Số xã, phường “vùng vàng” tăng lên 8 đơn vị sau 6 ngày gia tăng nhiều ca lây nhiễm

Hà Nam

Theo Thông báo số 2894/TB-SYT ngày 31/10/2021 của Sở Y tế Hà Nam về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, số xã, phường cấp độ 2 – nguy cơ trung bình (vùng vàng) của tỉnh tăng từ 4 lên 8 đơn vị sau 6 ngày gia tăng nhiều ca lây nhiễm, ổ dịch mới.

  Theo Thông báo này, cấp tỉnh và cấp huyện không đánh giá cấp độ dịch COVID-19; chỉ đánh giá cấp độ dịch COVID-19 ở cấp xã (cập nhật đến 12 giờ, ngày 31/10/2021).

  Đối với cấp độ dịch COVID-19 ở cấp xã: 101 xã, phường, thị trấn xã ở cấp 1 – (màu xanh, bình thường mới); 08 xã, phường, thị trấn ở cấp 2 – (màu vàng, nguy cơ trung bình), gồm: các phường Hai Bà Trưng, Thanh Châu, Minh Khai, Thanh Tuyền, Lương Khánh Thiện và xã Liêm Tiết (TP. Phủ Lý), thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm), xã Trung Lương (huyện Bình Lục). 

Bản đồ cấp độ dịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam tính đến ngày 31/10/2021

 Trước đó, ngày 25/10/2021, Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã có Thông báo số 2772/TB-SYT về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 Theo Thông báo, tỉnh Hà Nam có 105 xã, phường, thị trấn xã ở cấp 1 – (màu xanh, bình thường mới); 04 xã, phường, thị trấn ở cấp 2 – (màu vàng, nguy cơ trung bình). 

Như vậy, từ 04 đơn vị xã, phường, thị trấn cấp 2 (vùng vàng) ở các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, sau 6 ngày đã tăng lên 08 đơn vị, ở thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục. Phường Lê Hồng Phong (TP. Phủ Lý) và xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) từ cấp độ 2 đã về cấp độ 1. 

Nguồn : http://hanamtv.vn/ha-nam-so-xa-phuong-vung-vang-tang-len-8-don-vi-sau-6-ngay-gia-tang-nhieu-ca-lay-nhiem/