Hà Nam có 101 xã cấp độ dịch Covid-19 màu xanh

Hà Nam

Ngày 31/10/2021, Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã có Thông báo số 2894/TB-SYT về việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, hiện trên địa bàn có 101 xã cấp độ dịch Covid-19 là màu xanh (cấp 1-mức bình thường mới).

Hà Nam 101 xã cấp độ dịch Covid19 màu xanh
Bản độ cấp độ dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đến ngày 31/10/2021

Theo Thông báo này, cấp tỉnh và cấp huyện không đánh giá cấp độ dịch Covid-19; chỉ đánh giá cấp độ dịch Covid-19 ở cấp xã (cập nhật đến 12 giờ, ngày 31/10/2021).

Đối với cấp độ dịch Covid ở cấp xã: 101 xã, phường, thị trấn xã ở cấp 1 – (màu xanh, bình thường mới); 08 xã, phường, thị trấn ở cấp 2 – (màu vàng, nguy cơ trung bình), gồm: các phường Hai Bà Trưng, Thanh Châu, Minh Khai, Thanh Tuyền, Lương Khánh Thiện và xã Liêm Tiết (TP. Phủ Lý), thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm), xã Trung Lương (huyện Bình Lục).

Trước đó, ngày 25/10/2021, Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã có Thông báo số 2772/TB-SYT về việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo Thông báo, tỉnh Hà Nam có 105 xã, phường, thị trấn xã ở cấp 1 – (màu xanh, bình thường mới); 04 xã, phường, thị trấn ở cấp 2 – (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Như vậy, từ 04 đơn vị xã, phường, thị trấn cấp 2 (vùng vàng) ở các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, sau 6 ngày đã tăng lên 08 đơn vị, ở thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục. Phường Lê Hồng Phong (TP. Phủ Lý) và xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) từ cấp độ 2 đã về cấp độ 1.

Nguồn : Báo Hà Nam